skip to Main Content

Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie:

Sinds 1979 ben ik fysiotherapeut en in 1983 heb ik mijn opleiding aan de School voor Manuele Therapie Utrecht in 1983 afgerond. Ik ben mijn Praktijk voor Mobiliteitstherapie,  bestaande uit manuele- en fysio-therapie,  in Rijswijk (ZH) gestart in 1986.

Na mijn opleiding ben ik onder andere 5 jaar in een ziekenhuis werkzaam geweest en heb ik mij gespecialiseerd in klachten van het bewegingsapparaat.

Gemiddeld werk ik 4 dagen per week in mijn praktijk. Daarnaast werk ik sinds 1984 als docent op de School voor Manuele Therapie, die momenteel gevestigd is in Nieuwegein. Verder maak ik deel uit  van Axcen Scholing & Onderzoek, een nascholingsinstituut voor fysiotherapeuten en manueeltherapeuten.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar het menselijke bewegingsapparaat en in het bijzonder de bewegingen van gewrichten, letterlijk van top tot teen. Ik vind dat er in deze tijd teveel hands-off (lees: praten) en te weinig hands-on (lees: het behandelen van gewrichten die “van slag zijn”) wordt bedreven. Aantoonbaar kunnen gewrichten de oorzaak van klachten zijn. Denk daarbij aan lage rugklachten, schouderklachten, nekklachten, etc.

Naar mijn overtuiging kunnen deze in het algemeen goed behandeld worden met hands-on therapie.

Manuele therapie:

Er bestaan verschillende manuele therapie-methoden. Ik ben opgeleid in de manuele therapie volgens “School voor Manuele Therapie Nederland”, en werk nog steeds met veel plezier met deze methodiek.

Bij deze methode beweeg ik zachte, meestal pijnvrije manier. Dit zijn rustige bewegingen en er is dus geen sprake van heftige manipulaties of “kraken”, wat vaak wel gebeurt bij andere manuele therapie methoden. Verder wordt niet alleen het klachtengebied behandeld, maar bijna alle gewrichten in het lichaam.

Eerst gaan we in een gesprek uw klachten inventariseren. Daarna worden er een aantal metingen en tests gedaan waaruit blijkt hoe hij ik gewrichten moet behandelen. In de behandeling proberen we uw gewrichten en uw lichaam weer optimaal te laten functioneren en de aanwezige bewegingsstoornissen te corrigeren..

Fysiotherapie:

Dit is de benaming voor het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegings-apparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voortvloeiende beperkingen en of handicaps (KNGF 1991).

Anders gezegd:

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Ik begeleid of behandel u bij stoornissen in houding en/of beweging.

Voorbeelden: weer kunnen/leren gaan bewegen als u bent geopereerd, nadat u een nieuwe knie of heup heeft gekregen. Of na een fractuur van een arm of been waarbij u al of niet enige weken met gips heeft moeten doorbrengen.
In het algemeen zijn de betrokken gewrichten dan stijver geworden en kan ik u letterlijk een “zetje” geven om weer soepeler te worden. Verder kunnen ook lichamelijke klachten die na een recent trauma (denk hierbij bijvoorbeeld aan een val van de trap of een val op straat) of in de loop van soms jaren ontstaan in aanmerking komen voor behandeling fysiotherapie.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Vanaf 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer.
Tijdens de eerste afspraak zal ik eerst een screening uitvoeren om te bepalen of u op het goede adres bent. Door middel van een zogeheten rode vlaggen lijst (opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) wordt gekeken of we door kunnen gaan met de intake of dat het toch verstandiger is om de huisarts te consulteren.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg, dus zal ik uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Dit is de benaming voor het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegings-apparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voortvloeiende beperkingen en of handicaps (KNGF 1991).

Anders gezegd:

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Ik begeleid of behandel u bij stoornissen in houding en/of beweging.

Voorbeelden: weer kunnen/leren gaan bewegen als u bent geopereerd, nadat u een nieuwe knie of heup heeft gekregen. Of na een fractuur van een arm of been waarbij u al of niet enige weken met gips heeft moeten doorbrengen.
In het algemeen zijn de betrokken gewrichten dan stijver geworden en kan ik u letterlijk een “zetje” geven om weer soepeler te worden. Verder kunnen ook lichamelijke klachten die na een recent trauma (denk hierbij bijvoorbeeld aan een val van de trap of een val op straat) of in de loop van soms jaren ontstaan in aanmerking komen voor behandeling fysiotherapie.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Vanaf 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer.
Tijdens de eerste afspraak zal ik eerst een screening uitvoeren om te bepalen of u op het goede adres bent. Door middel van een zogeheten rode vlaggen lijst (opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) wordt gekeken of we door kunnen gaan met de intake of dat het toch verstandiger is om de huisarts te consulteren.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg, dus zal ik uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Back To Top