Manuele Therapie

Er bestaan verschillende manuele therapie-methoden. Ik ben opgeleid in de manuele therapie volgens “School voor Manuele Therapie Nederland”, en werk nog steeds met veel plezier met deze methodiek.

Bij deze methode beweegt de manueeltherapeut de gewrichten op een zachte, meestal pijnvrije manier. Dit zijn rustige bewegingen. Er is dus geen sprake van heftige manipulaties of “kraken”, wat vaak gebruikelijk is bij andere manuele therapie methoden.

Verder wordt niet alleen het klachtengebied behandeld, maar bijna alle gewrichten in het lichaam.

De manueeltherapeut zal eerst in een gesprek uw klachten inventariseren. Daarna zal hij een aantal metingen en testen doen waaruit blijkt hoe hij uw gewrichten moet behandelen. In de behandeling probeert de therapeut uw gewrichten en uw lichaam weer optimaal te laten functioneren en de aanwezige bewegingsstoornissen te corrigeren..