Fysiotherapie


Fysiotherapie is het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegings-apparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voortvloeiende beperkingen en of handicaps (KNGF 1991).

Anders gezegd:

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Een fysiotherapeut begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging.

Voorbeelden: weer kunnen/leren gaan bewegen als u bent geopereerd, nadat u een nieuwe knie of heup heeft gekregen. Of na een fractuur van een arm of been waarbij u al of niet enige weken met gips heeft moeten doorbrengen. In het algemeen zijn de betrokken gewrichten dan stijver geworden en kan ik u letterlijk een “zetje” geven om weer soepeler te worden. Verder kunnen ook lichamelijke klachten die na een recent trauma (denk hierbij bijvoorbeeld aan een val van de trap of een val op straat) of in de loop van soms jaren ontstaan in aanmerking komen voor behandeling fysiotherapie.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Vanaf 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer.
Tijdens de eerste afspraak zal ik eerst een screening uitvoeren om te bepalen of u op het goede adres bent. Door middel van een zogeheten rode vlaggen lijst (opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) wordt gekeken of ik door kan gaan met de intake of dat het toch verstandiger is om de huisarts te consulteren.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.